Sbírka na varhany

Děkujeme všem dárcům, kteří nám přispěli na naše nové varhany. Už slouží.

varhanySbírka varhany

Pořádáme sbírku na nové varhany v dobříšském evangelickém kostele. Naše staré varhany totiž po zhruba dvaceti letech dosloužily.

Opět chceme pořídit digitální varhany (dvoumanuálové, s pedálem), aby na ně bylo možné doprovázet zpěv při bohoslužbách, ale také třeba koncertovat. Cena nových varhan je cca 130.000.- Kč.

Přispět svým darem můžete na účet našeho sboru 2700412961/2010 (variabilní symbol 130). Děkujeme všem ochotným dárcům.