Jak můžu pomáhat 

  • finanční podpora, číslo účtu: 2700412961 / 2010
  • pomoc s opravami a údržbou společných prostor, sekání trávy - info na faře
  • pomoc s organizací dobročinných akcí jako Chleby pro bezdomovce, Krabice od bot
  • organizace kulturních akcí 
  • cílené sbírky: sbírka na varhany, sbírka na opravu střechy kostela v Hořovicích 

Kontakt: farář Michal Šourek (739 244 681); kurátorka Kateřina Vojkůvková (608 771 002)