Bohoslužby

Bohoslužby v Dobříši: neděle 10.30 v kostele 

Nedělka (program pro děti): neděle 10.30 na faře (kromě prázdnin).

Pro rodiče s nejmenšími dětmi je v kostele hernička se zvukovým přenosem z hlavního sálu. 
K dispozici máme sluchátka pro seniory. 
Na bohoslužby navazuje společenství s rozhovorem a občerstvením na faře.  

Pozvánky na bohoslužby (a další akce) můžete sledovat na našem facebooku

Bohoslužby v Hořovicích: neděle 8.30 (2. neděle v měsíci v 18.00) 
Online přenos bohoslužeb z Hořovic

Nahrávky z bohoslužeb na youtube

Kázání ve formátu mp3 (k poslechu) a pdf (ke čtení)

Témata bohoslužeb a nedělky (plán pro školní rok 2022/23)

Nedělka 2022/2023

Plán témat nedělní školy pro rok 2022/2023 je první částí dvouletého cyklu, při kterém se budeme seznamovat s příběhy Starého zákona. Jde o to, aby se děti seznámily s hlavními příběhy a postavami, našly si k jednotlivým postavám vztah a nechaly se jejich svědectvím inspirovat. 
Témata počítají s velice různorodou skupinou věkově i znalostně. Dobře se do ní mohou zapojit i děti přicházející nepravidelně.

Pro učitele nedělky