Kázání z našich bohoslužeb

Online přenos bohoslužeb z Hořovic: neděle 8.30
(2. neděli v měsíci od 18.00)

Videa z bohoslužeb na youtube


Kázání k poslechu (►) a ke čtení (pdf)Před cílem (Numeri 13-14) pdf
26. 3. 2023Zlaté tele (Exodus 32) pdf
19. 3. 2023Velká listina svobody (Exodus 20) pdf
12. 3. 2023Mana je znamení (Exodus 16 a Jan 6,47-58) pdf
5. 3. 2023Exodus a hod Beránka (Exodus 11,1-12,14) pdf
26. 2. 2023Obraťte se ke mně a dojdete spásy (Izajáš 45,22)
22. 2. 2023 (Popelec)Na břehu Rudého moře (Exodus 14-15) pdf
19. 2. 2023Ani pazneht tu nezůstane (Exodus 4-10) pdf
12. 2. 2023Mojžíšovy výmluvy (Exodus 3-4) pdf
5. 2. 2023Narození Mojžíše (Exodus 1-2) pdf
29. 1. 2023Ne vy, ale Bůh (Genesis 45) pdf
22. 1. 2023Josef a Potífarka (Genesis 39) pdf
15. 1. 2023Josef a bratři - začátky (Genesis 37) pdf
8. 1. 2023Nebojte se, důvěřujte mi (Jan 14,1) pdf
1. 1. 2023


Klaněli se a přinesli dary (Matouš 2.1-12) pdf
25. 12. 2022Boží tvář (Genesis 32-33) pdf
11. 12. 2022Jákob na útěku (Genesis 28) pdf
4. 12. 2022Ezau prodává prvorozenství (Genesis 25) pdf
27. 11. 2022Manželka pro Izáka (Genesis 24) pdf
20. 11. 2022Abrahamova zkouška (Genesis 22) pdf
13. 11. 2022Soud nad Sodomou (Genesis 18-19) pdf
6. 11. 2022Boží zaslíbení platí (Genesis 15) pdf
30. 10. 2022Povolání a zaslíbení, důvěra a cesta (Genesis 12) pdf
16. 10. 2022


Noe našel u Boha milost (Genesis 6-9) pdf
9. 10. 2022


Bábelská věž (Genesis 11) pdf
2. 10. 2022Pokušení a hřích (Genesis 3) pdf
25. 9. 2022Evangelium o stvoření člověka pdf
18. 9. 2022Kdo ke mně přijde, toho nevyženu (Jan 6,37) pdf
4. 9. 2022