Poprvé v kostele?

Každou neděli slavíme bohoslužby. Bohoslužby jsou otevřené pro všechny. Účastní se jich jak domácí, tak hosté, kteří jsou srdečně vítáni, jak lidé věřící, tak i ti, kdo se o víru jen zajímají a hledají odpovědi na svoje otázky, nebo se chtějí podívat, jak takové bohoslužby v evangelickém kostele vypadají.

Pokud se chcete zúčastnit našich bohosužeb, nemusíte se bát přijít. Jak bohoslužby probíhají? 

Při příchodu do kostela vás obvykle někdo přivítá, nabídne vám zpěvník (nic nezkazíte, když si ho vezmete, i když pak třeba nebudete zpívat). V kostele se můžete posadit, kde chcete. Kabát si můžete odložit na věšáku vzadu, nebo si ho vzít sebou na místo. Muži si před vstupem do kostela sundávají čepici (to platí pro všechny kostely).

Bohoslužby vede farář, kterého poznáte podle černého taláru. Bohoslužby mají ustálenou podobu a průběh. U nás vypadají následovně: Na začátku bohoslužeb přichází farář, lidé povstanou a farář je přivítá. Následuje píseň. Čísla písní se ohlašují a jsou rovněž vyvěšena na tabuli vpředu. Zpíváme společně, za doprovodu varhan nebo kytary. Ke zpěvu se můžete připojit, ale můžete také jen poslouchat.

Po první písni následuje modlitba (stojí se), potom čtení z Bible a další píseň. Pak přijde důležitá část evangelických bohoslužeb – kázání. Na jeho začátku lidé ve stoje poslouchají další čtení z Bible, o kterém pak farář v kázání mluví a aktualizuje ho pro dnešní posluchače. Kázání trvá obvykle kolem 20 minut.

Po kázání zpíváme další píseň, po písni následují oznámení ze života sboru (o programu, akcích, atd.). Následuje další píseň. Po písni přijde (ve stoje) přímluvná modlitba a Otčenáš, závěrečné slovo a požehnání. Bohoslužby končí písní. 

Součástí bohoslužeb je také sbírka (na co se sbírá, je ohlášeno při oznámeních), přispět můžete do kasičky při vycházení z kostela, nebo prostřednictvím QR kódu, který je na nástěnce ve vstupní hale.  

Pokud si nejste jistí, kdy v průběhu bohoslužeb vstát a kdy sedět, počkejte, co udělají ostatní. Starší lidé nebo maminky s malými dětmi na klíně mohou zůstat sedět. 

Při některých bohoslužbách (o svátcích i jiných příležitostech) slavíme eucharistii, večeři Páně. Předpokladem účasti na večeři Páně je víra v Ježíše Krista jako Spasitele a Pána, a křest, který je znamením této víry. K večeři Páně v našem kostele srdečně zveme křesťany všech křesťanských církví. Ti, kdo se účastní večeře Páně, jdou do přední části kostela, kde během vysluhování stojí v kruhu, ostatní zůstávají sedět na svých místech.

Děti začínají bohoslužby spolu s dospělými, po druhé písni odcházejí na zvláštní program na faře (říká se mu "nedělka"). Vyprávějí si příběhy z Bible, zpívají, kreslí a hrají si. Děti ale mohou zůstat v kostele s rodiči. Nejmenší děti mohou využít i s rodiči malou ozvučenou hernu (děti si mohou hrát a rodiče poslouchat, co se odehrává v kostele). S kočárkem ale také můžete zajet přímo do kostela. 

Po bohoslužbách se farář u východu z kostela se všemi loučí podáním ruky. Ti, kdo nepospíchají, se obyčejně zdrží, popovídají si a posedí u malého občerstvení v sále na faře vedle kostela. 

Vedle bohoslužeb se v kostele nebo na faře konají další akce, koncerty, divadelní představení a další programy. Jsou otevřené pro všechny. 

Jste zváni. Smíte přijít. Těšíme se na vás.