Kolumbárium Dobříš

Evangelický sbor v Dobříši nabízí volnou kapacitu pro umístění uren s popelem zemřelých v kolumbáriu, které je umístěno v zadním traktu kostela a je přístupné samostatným vchodem. 
Do jedné schránky je možno umístit až 4 urny.
Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 5 nebo 10 let.
Nájemné za schránku na 5 let činí 1300 Kč.

V případě zájmu kontaktujte správce kolumbária paní Lenku Kohoutovou na tel. 774 210 868