Denně k tobě volám

(každodenní žalmová zamyšlení)

Každý den jeden žalm. Srdečně vás k tomu zveme. Čtěte žalmy, přemýšlejte nad nimi s otevřeným srdcem - a modlete se jejich slovy. Žalmy obsahují slova chvály a díkůvzdání, ale také slova nářků, kterými můžeme i my Bohu vypovědět a předložit svoji nouzi a bolest, obavy a nejistotu. A přijmout od něho ujištění, že je s námi, nově vyjádřit svoji důvěru v něho, svoji chválu a dík.

Naše malé žalmové pobožnosti začínají a končí hudbou - melodiemi žalmů z ženevského žaltáře, hranými na dobové nástroje.
V Evangelickém zpěvníku z roku 1979 máme celý Ženevský žaltář s českými texty, písně 1-150.

Po úvodní hudbě následuje čtení žalmu. Můžete jen poslouchat nebo se přidat ke čtení. Nebo si slova žalmu napřed poslechnout a pak si je ještě jednou sami přečíst. Na čtení žalmu navazuje krátké zamyšlení - jako podnět k dalšímu přemýšlení. Zamyšlení k žalmům jsou z knihy Ulricha Parzanyho: Denně k tobě volám. Po zamyšlení následuje modlitba, na kterou můžete navázat svou vlastní modlitbou.

V předmluvě ke své kníže Parzany říká: "K napsání této knihy mne přivedlo přání, aby si co nejvíce lidí - nejraději denně - četlo žalmy a modlilo se je. Název Denně k tobě volám vychází z žalmu 86,3 a 88,10. Tuto možná tři tisíce let starou modlitební větu nemáme uctivě obdivovat jako nějaký muzejní exponát. Když se jí člověk modlí dnes, stane se začátkem cesty poznání, která vede k nezměrnému bohatství a nadějným možnostem, ale také k hlubokým propastem a bolestným zkouškám odolnosti. (...) Následující krátké výklady ke každému žalmu jsou myšleny jako "jednohubky". V žádném případě nemají nahradit to, že žalmy budeme číst a modlit se jejich slovy."

Záznam celé série žalmových pobožností vysílaných v roce 2020, najdete na soundcloudu Českobratrké církve evangelické: soundcloud.com/ecirkev/denne-k-tobe-volam