Hřbitov Rybníky

Evangelický sbor v Dobříši nabízí nájem volných míst na hřbitově v sousedství obce Rybníky. Nájemné na 10 let činí za jednohrob 2600 Kč, za dvojhrob 3900 Kč.

V případě zájmu kontaktujte správce hřbitova pana Václava Semilského na tel. č. 602 650 956.

Farní sbor v Dobříši žádá stávající uživatele Evangelického hřbitova v Rybníkách, aby se přihlásili k evidenci na Farním úřadě v Dobříši (Husova 1556). Spolu se zavedením nového hřbitovního řádu se snažíme o zavedení správy hřbitova a zhotovení nové, aktuální evidence hrobů a jejich nájemců.