Kalendář akcí 

(kromě pravidelných setkání, která najdete zde

1. ledna - Novoroční bohoslužby (VP), 8:30 Hořovice, 10:30 Dobříš, téma: Nebojte se, důvěřujte mi (Jan 14,1)
5. ledna  - 18:00 Biblická hodina 
8. ledna - 10:30 Bohoslužby Dobříš, 18.00 Hořovice, téma: Josef a bratři - začátky (Genesis 37)   
9. ledna - 20:00 - Školení k webovým stránkám 
12. ledna  - 18:00 Biblická hodina 
15. ledna - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice, téma: Josef a Potífarka (Genesis 39) 
18. ledna - 14:00 - Setkání seniorů 
19. ledna  - 18:00 Biblická hodina 
22. ledna - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice, téma: Josef a bratři - smíření 
22. ledna - 11:30 Varhanní minikoncert
20. ledna - 19:30 - Ekumenická bohoslužba - Pastorační centrum sv. Tomáše, Dobříš 
23. ledna - 20:00 - Třicátníci - Stříbrná Lhota u Kučerů 
26. ledna  - 18:00 Biblická hodina 
29. ledna - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice, téma: Narození Mojžíše (Exodus 1-2) 
27.-29. ledna - Víkendovka pro mládež 


2. února - 18:00 Biblická hodina 
2. února - 19:15 Staršovstvo
5. února - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice, téma: Povolání Mojžíše (Exodus 3-4)
8. února 19:00 Ekumenické modlitební setkání Mníšek pod Brdy (u Vojkůvků)
9. února - 18:00 Biblická hodina 
12. února - 10:30 Bohoslužby Dobříš, 18.00 Hořovice, téma: Mojžíš, Áron a farao (Exodus 5-10) 
15. února 14:00 Setkání seniorů 
16. února - 18:00 Biblická hodina 
17. února - 20:00 Modlitba Taizé 
19. února - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice; Hod beránka a vyjití z Egypta (Exodus 12-13) 
19. února - 11.45 Varhanní minikoncert Lukáše Vendla 
20. února - 19:30 Třicátníci, fara 
22. února - 20.00 Popelcové nešpory
23. února - 18:00 Biblická hodina 
26. února - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice; téma: Přechod přes moře (Exodus 14-15)
26. února 13:00 Výtvarné odpoledne (drátování), fara


2. března - 18:00 Biblická hodina 
5. března - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice; téma: Mana na poušti (Exodus 16) 
5. března - 11:45 Varhanní minikoncert Lukáše Vendla 
9. března - 18:00 Biblická hodina 
12. března - 10:30 bohoslužby Dobříš, 18.00 Hořovice; téma: Veliká listina svobody (Exodus 20)
13. března - Třicátníci (u Kohoutů, Dobříš)
15. března - 14:00 Setkání seniorů
16. března - 18:00 Biblická hodina 
16. března - 19:15 Staršovstvo
19. března - 10:30 Bohoslužby Dobříš (společné bohoslužby s Hořovicemi, v Hořovicích se 19. 3. bohoslužby nekonají); téma: Modloslužba u zlatého telete (Exodus 32)
19. března - 11.30 Výroční sborové shromáždění
23. března - 18:00 Biblická hodina 
26. března - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice; téma: Reptání před cílem (Numeri 13-14) 
30. března - 18:00 Biblická hodina 
31. března - 19.00 Koncert Musica Podberdensis


2. dubna - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice, téma: Bronzový had (Numeri 21)
2. dubna - 11:45 Varhanní minikoncert Lukáše Vendla 
2. dubna - Pouť Dobříš - Rybníky
(Dobříš 14.00, Nová Huť 15.30, Rybníky 16.00)
6. dubna - 17:00 Sederová slavnost 
6. dubna - Biblická hodina se nekoná 
7. dubna - 19:00 Velkopáteční bohoslužby Dobříš, 17:00 Hořovice; téma: Pašije
9. dubna - 10:30 Velikonoční bohoslužby Dobříš; 18:00 Hořovice
; téma: Vzkříšení - dobrá a špatná práva
10. dubna - Velikonoční výlet do Sv. Kiliána 
13. dubna - 18:00 Biblická hodina 
14. - 16. dubna - Víkendovka pro mládež, Dobříš
16. dubna - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice; téma: Balák a Bileám a jitřní hvězda (Numeri 22-24)
20. dubna - 18:00 Biblická hodina 
20. dubna - 19:30 Staršovstvo
22. dubna - 9:00 - 18:00 Dobrotrh
22. dubna - 14.00 Hluboko v lese
- loutkové představení souboru Tate iyumni (při Dobrotrhu)
23. dubna - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice; téma: Jako skála a jako orel je náš Bůh (Deuteronomium 32)
24. dubna - 19:00 Třicátníci (u Semilských, Kamýk)
27. dubna - Chleby pro bezdomovce 
27. dubna - 18:00 Biblická hodina 
28. dubna - 20.00 Modlitba Taizé
30. dubna - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice; téma: Úkol, zaslíbení a ukazatel cesty (Jozue 1) 


7. května - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice 
14. května - 10:30 Bohoslužby Dobříš (společné bohoslužby s Hořovicemi, v Hořovicích se 14. 5. bohoslužby nekonají)
14. května - 13.00 Diskuse o budoucnosti sboru
21. května - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice 
27. května - Sborový výlet
28. května - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice 

1.-3. června - Stavba plata v Čími 
2. června - Noc kostelů (Dobříš i Hořovice) 
4. června - 10:30 Bohoslužby Dobříš; 8:30 Hořovice (v Dobříši možná s návštěvou německých farářů)
10. června - Ekumenická bohoslužba na Kunclově mlýně
21. června - Chleby pro bezdomovce 

1.-7. července - Rodinný pobyt v Luhu u Čími
30. 7. - 12 .8. 2023 - Tábor YMCA, Sruby (Pláně) 
/29. 7. se bude tábor stavět, 12. 8. rozebírat, pomocníci vítáni/
20. září - Chleby pro bezdomovce

Je-li jako místo uvedena fara či kostel - je tím míněna fara a kostel na Dobříši, Husova 1556.
Je-li tako místo uvedeno Hořovice - program se koná v evangelickém kostele v Hořovicích, Valdecká 408.