Ulrich Parzany: Křesťan. Věřit. Žít. - Cesta s Ježíšem

„Kdo věří v Ježíše Krista, vydává se s ním na cestu, aby s ním žil a učil se od něho. Učení samozřejmě souvisí také s hlavou. Ale učit se u Ježíše nebylo a není jen věcí hlavy, jde také o nohy. Ježíš o sobě řekl: ‚Já jsem cesta.‘ Kdo mu důvěřuje, nezastává jen nějaké stanovisko či názor, nestojí na místě, ale jde cestou života.“

Ulrich Parzany - knihaCo to vlastně znamená být křesťanem? Jak to začíná? Jak to vypadá prakticky? Co je cílem? Jak s tím souvisí církev? Existuje nebe a peklo?

Na tyto a další podobné otázky odpovídá Ulrich Parzany v knize Křesťan. Věřit. Žít. Krok za krokem prochází základy křesťanské víry a inspirujícím způsobem vykresluje cestu s Ježíšem – od obrácení, přes modlitbu, studium Bible a společenství, posvěcení a pokušení, až po smrt, Boží soud a nebe.

Čtivá a inspirující kniha, pro ty, kdo hledají odpověď na otázku, kdo je křesťan a jak se stát křesťanem.
Kniha je vhodná také jako osnova pro kurzy víry, nebo pro katechetickou křestní přípravu.
Dobrý dárek pro konfirmandy, stejně jako pro rodiče a kmotry při křtu dítěte. 

Ukázku z knihy najdete zde. 
Recenzi kazatele Pavla Černého najdete v Kostnických jiskrách 2018/2 (str. 4).

Knihu přeložil a připravil vydání farář Michal Šourek, vadal ji Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze - Jižní Město. 160 stran, formát A5, brož. ISBN 978-80-270-2936-5

Knihu Křesťan. Věřit. Žít. můžete zakoupit v v našem kostele 
nebo si ji objednat na e-mailové adrese našeho sboru: dobris@evangnet.cz 
Cena knihy při nákupu u nás je 100 Kč (+ poštovné, v případě zaslání poštou).


Ulrich Parzany 

(nar. 24. března 1941 v Essenu) je německý evangelický teolog, farář, evangelista a autor.Ulrich Parzany

V letech 1961 – 1964 studoval teologii ve Wuppertalu, Göttingen, Tübingen a Bonnu. V letech 1964 – 1965 pracoval jako vikář Evangelické luterské církve v Jeruzalémě a v Beit Jala. Teologické vzdělání dokončil v Essenu absolvováním Kazatelského semináře Evangelické církve v Porýní.

Po své ordinaci působil Parzany v letech 1967 – 1984 jako farář pro mládež a vedoucí Weiglova domu v Essenu (kde před ním řadu let působil evangelista Wilhelm Busch).

V letech 1984 – 2005 byl Parzany generálním sekretářem Křesťanského sdružení mladých lidí – YMCA v Německu (v Německu CVJM). V letech 1987 – 2005 byl členem výboru Německé evangelické aliance. Mezi lety 2002 – 2005 vedl také Lausannské hnutí v Německu. Na světové výstavě EXPO 2000 byl ředitelem Pavilónu naděje, který se stal symbolem světové výstavy.

V letech 1993 – 2013, vedle své práce v YMCA, vedl Parzany sdružení ProChrist a působil jako hlavní řečník na evangelizačních shromážděních ProChrist (1995, 1997, 2000, 2003, 2006, 2009 a 2013) se satelitním přenosem po Německu a mnoha dalších evropských zemích, včetně České republiky.

Parzany je autorem a spoluautorem celé řady knih a publikací. Česky vyšla v roce 2011 jeho kniha zamyšlení nad Žalmy „Denně k tobě volám“.


ProChrist

ProChrist je nadkonfesijní sdružení se sídlem v německém Kasselu, jehož posláním a cílem je „zvěstování evangelia o Ježíši Kristu a podpora křesťanské víry v Německu a v Evropě“.

ProChrist má jako své motto Ježíšovo slovo: „Kdo hledá, nalezne“ (Matouš 7, Lukáš 11).
Je to zaslíbení, které fascinuje, motivuje a probouzí naději.
Dobrá zpráva, dnes stejně jako tehdy, zní: Bůh se dává lidem najít.

ProChrist chce zvát lidi, aby se vydali na cestu hledání Boha. Používá k tomu HOFFNUNGSFEST, PROCHRIST LIVE a TRUESTORY (pro teenagery), program s impulzy o křesťanské víře, svědectvími, otázkami, osobními setkáními a rozhovory. ProChrist je založen na spolupráci. Křesťané z různých církví a společenství vytvoří jeden tým a program ve svém městě organizují společně.

Další informace o programu a akcích proChrist získáte na webové stránce:
www.prochrist.de; www.facebook.com/prochrist.org (proChrist v Německu)
www.prochrist.sk (proChrist na Slovensku)