Rozhovor s farářem

V životě člověka přicházejí chvíle radosti, spokojenosti, štěstí, ale přicházívají také chvíle únavy, stresu, období krizí a životních křižovatek. Jsou chvíle, kdy se člověk potřebuje někomu svěřit se svým trápením a obavami, kdy hledá někoho, kdo by mu pozorně naslouchal.

Existuje mnoho různých zdrojů pomoci, mnoho možností, kam se obrátit: často pomohou nejbližší lidé, rodina, přátelé, je tu psychologické poradenství nebo psychoterapie. Pomoc nabízí v takových chvílích i farář - a to nejen členům své farnosti nebo církve, ale každému, kdo to potřebuje a kdo o to požádá.

Rozhovor může být zaměřen na konkrétní problémy a svízele, například v partnerském životě, při výchově dětí, může jít o smysl života a jeho směřování, nebo jakoukoli jinou otázku, na kterou právě hledáte odpověď. S farářem můžete sdílet svoji bolest, smutek, obavy, nejistotu. Můžete přinést své pocity, které ve Vás vyvolala traumatická událost života, kterou jste přošli. S farářem můžete samozřejmě rozmlouvat také o otázkách víry a hledání Boha, i o své nejistotě nebo pochybách a otevřených otázkách v této věci.

Může se jednat o jednorázový rozhovor nebo několik setkání. Farář je vázán mlčenlivostí o věcech, které mu byly svěřeny při takovém rozhovoru. Pokud nejste členem církve, probíhá rozhovor s farářem ve veliké otevřenosti a respektu vůči Vašemu přesvědčení. Smyslem rozhovoru je pomoci Vám, a povzbudit Vás, vrátit Vám naději a chuť do života.

Mnozí faráři mají - vedle svého teologického vzdělání a farářské praxe - také další vzdělání a zkušenosti (terapeutické, psychologické, apod.). Farář Michal Šourek je absolventem kurzů krizové intervence, posttraumatické intervenční péče PČR a pastorální psychologie.

Každý zájemce o rozhovor či duchovní pomoc si může s farářem dojednat termín telefonicky (739 244 681) či při osobní návštěvě na faře.