Sbírka na varhany do kostela v Dobříši

Pořádáme sbírku na nové varhany v dobříšském evangelickém kostele. Naše staré varhany totiž po zhruba dvaceti letech dosloužily. Opět plánujeme pořídit digitální varhany (dvoumanuálové, s pedálem), aby na ně bylo možné doprovázet zpěv při bohoslužbách, ale také třeba koncertovat. Cena nových varhan je cca 130.000.- Kč. Přispět svým darem můžete na účet našeho sboru 2700412961/2010 (variabilní symbol 130). Děkujeme všem ochotným dárcům.

Sbírka na opravu střechy kostela v Hořovicích

Skupina nadšenců pro záchranu evangelického kostela v Hořovicích (bývalé synagogy) sbírá prostředky pro generální opravu střechy a stropů, zasažených houbou a hmyzem. Sbírka se koná pod patronací evamgelického sboru v Dobříši na číslo účtu 2700412961/2010 , variabilní symbol darů: 40. 
Všem nadšencům za jejich obětavost děkujeme.

Sbirka_obrazek

Chleby pro bezdomovce

Už několik let se spolupracujeme společně s dalšími křesťanskými sbory v Praze a okolí na přípravě jídla pro potřebné. Třikrát ročně připravujeme v našem sboru cca 80-100 porcí chlebů nebo polévky. Přípravu organizuje Jan Kreisinger. Domluva probíhá  ve WhatsApp skupině našeho sboru. 

Sbírka pro bezdomovce v Hořovicích

Sbírku pořádá Nízkoprahové zařízení - Farní charita Starý Knín, která využívá prostory evangelického kostela v Hořovicích. Bližší informace najdete na plakátu. 

DARUJTE a pomozte v2